Latest Videos:


Är Du En Ledare Eller En Följare?

Är Du En Ledare Eller En Följare?

Vad är (själv)ledarskap? Vilka är de två viktigaste färdigheterna för ett starkt och effektivt ledarskap? ...
Read More

Pengar Förändrar Inte Människor

Ett ämne som jag tänkt på efter en diskussion med några av mina elever. Pengar förändrar inte människor - pengar ...
Read More

3 Big Ideas On How To Create A Sustainable Exercise Habit

I'll give you my very own roadmap to successfully create a sustainable habit to exercise. This is also how I've ...
Read More

How To Achieve Anything

In this video I talk about the 5 key components to achieve anything. These are the powerful areas I coach ...
Read More

How To Do Anything In Life

In this video I talk about how to start doing anything. I teach a simple and effective technique based on ...
Read More